MEKANİK TESİSAT

Mekanik Tesisat:

İnşaat işlerinde Makine Mühendisliğinin etkinlik alanına giren işlerin tümüne verilen addır. Bu işler "mekanik işler" veya "tesisat işleri" olarak da adlandırılır.

Mekanik Tesisat, inşaat işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünüdür. Makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren mühendislik dalıdır.

Bunu insanlardaki atardamar sistemine benzetebiliriz. Vücudumuzu kaplayan derimizi binanın dış cephesine, kemiklerimizi de binanın kolon ve kirişlerine benzetirsek; vücudumuzda dolaşan ve bir sistem oluşturan damarlara da mekanik tesisat diyebiliriz.
Bir mekanik tesisat genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Isıtma sistemi
 • Isıtma kazanları veya diğer ısıtma donanımları
 • Radyatör, fan-coil, konvektörler
 • Soğutma sistemi
 • Akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs.
 • Fan coil, klima cihazı
 • Havalandırma sistemi
 • Havalandırma kanalları (emiş-üfleme), klima santralleri, fanlar, menfezler
 • Temiz su (kullanım suyu) sistemi
 • Pompalar, hidroforlar vs.
 • Su depoları
 • Su arıtma, su yumuşatma sistemleri
 • Atık su (kanalizasyon veya pis su sistemi)
 • Sıcak su sistemi Doğalgaz,LPG, Kömür, Mazot vs
 • Kullanım suyu ısıtıcıları
 • Pompa
 • Yangın söndürme sistemi
 • Yangın dolapları
 • Yağmurlama (sprinkler) yangın söndürme sistemi
 • Gazlı yangın söndürme sistemleri
 • Yangın bariyerleri
 • Mekanik tesisatın ana bileşenleri mekanik oda veya makine dairesi olarak adlandırılan mekanlarda yerleşik bulunur.
 • Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.

  Mekanik Tesisat Çeşitleri:

  1) Isıtma Tesisatı

  Isıtma tesisatı, kullanım bina içindeki sıcaklığın istenilen derecelerde tutulabilmesi için kurulan bir mekanik tesisat türüdür. Isıtma tesisatındaki ana amaç sıcaklığı bina içinden dış ortama doğru oluşabilecek ısı kaybının önüne geçmektir.

  Bir binada genelde ısıtma tesisatı olarak kazan, radyatör, fan coil, ısıtma sirkülasyon pompaları, gidiş-dönüş boru hatları ve kollektörler, yine bu hatlar üzerine konulan vana ve armatürler yer alır. Genel olarak ısıtma kazanlarında kapalı devre olarak ısıtılan su belli bir sıcaklığa ulaşır ve pompalar yardımıyla sirküle edilerek ortamdaki radyatör fan coil gibi ısıtıcı elemanlar ile ortamın ısıtılması sağlanır.

  2) Havalandırma Tesisatı

  Havalandırma tesisatı binanın içine doğal ya da mekanik sistemler aracılığıyla temiz hava akımının sağlanmasına olanak sağlamak amacıyla yapılan bir mekanik tesisat türüdür. Ana amacı binanın hava kalitesinin artırılmasını sağlamaktır. Bir diğer görevi ise binanın hava kalitesinin iyileştirilmektir. Fanlar, menfez, difüzör ve anemostad gibi teknik araçlar mekanik tesisat sistemi içine dahildir.

  Klima santrali dışında havalandırma ve egzoz fanları, egzoz aspiratörleri, vantilatörler sistem içerisinde benzer görevler yaparlar.

  3) Soğutma Tesisatı

  Soğutma tesisatı da ısıtma tesisatı gibi bina içindeki sıcaklıkla ilgilidir. Ortamın sıcaklığını çevre sıcaklığının altına indirmek ve istenen seviyede muhafaza etmek gibi amaçlar doğrultusunda yapılır. Soğutma sistemleri bir merkezde soğutulmuş akışkanı nihai soğutuculara taşıma yoluyla yapılır. Soğutma tesisatı ısıtma tesisatının tam tersi prensiplerle çalışır.

  4) Yangın Tesisatı

  Yangın tesisatı, yangın ihtimali göz önüne alınarak yangın anında insan sağlığına ve maddi eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan bir mekanik tesisat türüdür. Yangın tesisatını oluşturan 3 farklı sistem vardır. Bunlar yangın söndürme sistemi, duman tahliye sistemi ve basınçlandırma sistemidir. Yangın tesisatlarının düzenli olarak kontrolden geçirilerek başarılı bir şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olunması can ve mal güvenliği açısından oldukça kritiktir.

  5) Sıhhi Tesisat

  Sıhhi tesisat binanın su işleriyle ilgili mekanik tesisat çeşidir. Genel amaçları arasında yapı için su temini; suyun depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, arıtılması ve basınçlarındırılması gibi işlemler bulunur. Su en temel insan ihtiyaçlarından biri olduğu için sıhhi tesisat da en büyük öneme sahip mekanik tesisat işlemlerinden biridir. Bu yüzden sıhhi tesisat daha mimari aşamadan itibaren dikkate alınması gereken konuların başında gelmektedir.

Firmamız Pamukgaz Mühendislik, Kayserigaz Yetkili Firmasıdır.

Mekanik Tesisat


Firmamız ve yürüttüğümüz projeler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.